Читателски дневник.

 Ако искаш умен да растеш, книжки трябва да четеш. Попълвай електронния читателски дневник и споделяй своите впечатления от прочетените литературни произведения.

Търсене

Дъга - сайт на І-б клас© 2008 All rights reserved.