МАТЕМАТИКА

ЧИСЛАТА ОТ 21 ДО 100

Писане, броене, четене начислата от 21 до 100

Събиране и изваждане до 100 без преминаване

Събиране и изваждане до 100 без преминаване -2

Събиране и изваждане без преминаване

Неизвестно събираемо

Разместително свойство на събирането

Съдружително свойство на събирането

Скоби

Измерване и сравняване на страните на триъгълник, правоъгълник и квадрат  

Обиколка на геометрични фигури

Обиколка на геометрични фигури - 2

Видове триъгълници според страните

Метър

Как се появили първите мерни единици за дължина

Тест по математика за геометрични фигури и мерни единици

"Познай кое число съм аз" - математическа игра

РЕДИЦИ И КОЛОНИ

Текстови задачи

Текстови задачи с обратна зависимост

Събиране и изваждане без преминаване

Упражнение събиране и изваждане без преминаване

Събиране и изваждане с преминаване

Събиране и изваждане до 100

Тест събиране и изваждане до 100

Четни и нечетни числа

Редици и колони

Какво е това умножение?

Произведение

Умножение тренажор

ТАБЛИЦИ ЗА УМНОЖЕНИЕ

Какво е това деление?

ТРЕНИРОВЪЧНИ УПРАЖНЕНИЯ С УМНОЖЕНИЕ

 

Самостоятелни работи и тестове

Събиране и изваждане без преминаване

Събиране и изваждане без приминаване

Текстови задачи

Самостоятелна работа - събиране и изваждане без преминаване

Тест1

Събиране и изваждане без преминаване2

Търсене

Дъга - сайт на І-б клас© 2008 All rights reserved.