БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

 

ИСТОРИЯ НА ПИСМЕНОСТТА

ЗВУКОВ АНАЛИЗ НА ДУМИТЕ

ПРАВОПИСНИ ПРАВИЛА ПРИ ОБЩУВАНЕ

ПРЕРАЗКАЗ НА РАЗКАЗ - "В ГНЕЗДОТО"

ТРЕНИРОВЪЧНИ УПРАЖНЕНИЯ - ПРЕГОВОР

Правило за Йо- ьо

И или Й?

Пренасяне на думи     Пренасяне

Азбука и правописен речник

Гласни и съгласни

Тези трудни гласни 

УДАРЕНИЕ. СРИЧКА.

Звучни съгласни в думата

Съчинение

Поправка на съчинение по серия картини

Съществително име

Съществително име ІІ

Тест род и число на съществителното име

Съществителни нарицателни имена

Съществително име - преговор

КАКВО Е ПРИЛАГАТЕЛНО ИМЕ?

 

 

Тестове и самостоятелни работи

Начален преговор

Работен лист

Работен лист

ТЕСТ1

ТЕСТ2

Гласни звукове. Ударение. Правопис.

Самостоятелна работа "Звуков състав на думата"

Звучни и беззвучни съгласни в думите

Гласни1

Гласни2

Самостоятелна работа - съществително име

 

Литературни произведения

"Годишни времена" - Калина Малина

"Недочетената книжка" - Радой Киров

"Малкият Нисе"; "Знаят малки и големи"

Лисицата и котката - Братя Грим

Звездна вечер

Приказките питат

Гатанки ще ви задам

 

 

 

Търсене

Дъга - сайт на І-б клас© 2008 All rights reserved.