Състезания за начален етап

28.01.2010 20:09

На основание Заповед № РД 09-1968 от 02.12.2009 г. на Министъра на образованието, младежта и науката в Националния календар за извънучилищни дейности под Изява № 75 е включено Национално финално състезание на Сдружение на българските начални учители /СБНУ/ за ученици І – ІV клас.
Организатори са МОМН, РИО, НДД, СБНУ, а партньори на Сдружението са Синдикатът на българските учители, Софийски университет - Факултет „Славянски филологии” и Асоциация „Родители”.

Повече подробности чете на адрес:

https://www.sbnu.org/tests.php

Назад

Търсене

Дъга - сайт на І-б клас© 2008 All rights reserved.