Резултати от първата диктовка на изучените гласни звукове и техните букви.

21.10.2008 13:18

 

Днес, 21.10.08г. проведох първата диктовка на изучените гласн извукове и техните букви. Диктовката включваше и звукосъчетания с цел установяване овладяването на правилното свързане. Тя бе успешна за някои ученици и показа нужда от допълнителна работа при други. Основни допуснати грешки:

-Непоследователно записване на буквите.

-Неправилно изписване в редовете.

-Неправилна подредба и непоследователност на писането в тетрадката / прескачане на редове и дори цели страници и листа/.

НЕПРИЯТЕН БЕ  ФАКТЪТ, ЧЕ МНОГО  ДЕЦА НЕ НОСЕХА ВСИЧКИ ТЕТРАДКИ И ПОМАГАЛА ПО ПИСАНЕ.

СЕГА ЩЕ ПРИПОМНЯ КАКВО ТРЯБВА ДА ИМА ДЕТЕТО В ЧАСОВЕТЕ ПО ПИСАНЕ И МАТЕМАТИКА, ЗА ДА МОЖЕ МОЯТА РАБОТА ДА БЪДЕ ЕФЕКТИВНА:

ЧЕТЕНЕ И ПИСАНЕ:

-БУКВАР, ТЕТРАДКА №2, 2 ТЕТРАДКИ ОБРАЗЦИ ЗА УПРАЖНЕНИЯ, 2 ТЕТРАДКИ С ТЕСНИ И ШИРОКИ РЕДОВЕ.

МАТЕМАТИКА:

- УЧЕБНИК, ТЕТРАДКА №1, СБОРНИК, СБОРНИК ТЕСТОВЕ, 2 ТЕТРАДКИ ОБРАЗЦИ ЗА УПРАЖНЕНИЯ, 2 ТЕТРАДКИ С ГОЛЯМИ КВАДРАТЧЕТА.

Препоръки :

1. ПРОВЕРЯВАЙТЕ ДАЛИ В РАНИЧКАТА Е СЛОЖЕНО ВСИЧКО НЕОБХОДИМО ЗА СЛЕДВАЩИЯ ДЕН.

2. ПРОВЕРЯВАЙ ДАЛИ Е НАПИСАНО ЦЯЛОТО ДОМАШНО.

3.РАБОТИ ДОПЪЛНИТЕЛНО С ДЕТЕТО.

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАБОТА:

ПИСАНЕ И ЧЕТЕНЕ:

-Съставяне на кратък разказ по картина и изречения различни по своя изказ / съобщително, въпросително/.

- Определяне броя на думите в изречението.

- Определяне броя на сричките в думата.

- Звуков анализ на думи. Определяне мястото на познатите звукове в сричката и думата.

-Откриване и ограждане на изучения звук в печатен и ръкописен текст.

- Диктовка на изучените звукове и звукосъчетания.

-Следене за правилното изписване на буквите и правилното водене на тетрадките.

МАТЕМАТИКА:

-решаване на задачи за сравнение.

- съставяне на математически израз по картина и теск.

- диктовка на математически изрази и следене за правилното им изписване и подреждане в тетрадките.

- устно смятане.

При системна допълнителна работа от страна на родителя в къщи, успехът на ученика в училище е гарантиран.

 

Назад

Търсене

Дъга - сайт на І-б клас© 2008 All rights reserved.