Работна среща на началните учители "Велинград - 3.10.2009г"

04.10.2009 11:30

На 3.10.2009г. във Велинград се проведе четвъртата работна среща на началните учители. Срещите водят началото си от м. януари т.г., когато начални учители от общност "Начално образование" за първи път се самоорганизираха и споделиха своя опит и практики. Оттогава срещи се организират почти всеки сезон и всяка от тях е свързана с обогатяване на педагогическия опит и знания. Радващо е, че броя на участниците се увеличава с всяка следваща среща.

Срещата във Велинград имаше за цел запознаване на колегията с възможностите на флаш програмите за създаване на учебно съдържание, както и представяне на новия дом на началните учители - сайта създаден от Йордан Миленков "Начално образование".

На добър път на новия сайт и дано скоро се запълни с много качествени и полезни за образованието продукти.

Назад

Търсене

Дъга - сайт на І-б клас© 2008 All rights reserved.