Насоки за работа при овладяване на съгласните звукове и изграждане техника за четене.

03.11.2008 14:30

 

Съгласните звукове в българския език биват:  звучни и беззвучни. Беззвучните, от своя страна, се делят на: сонорни,шумови, предноезични, задноезични и т.н. В начален етап на основното образование учениците трябва да усвоят и запомнят, кои  са звучните и беззвучните съгласни. С първата изучавана съгласна започва същинското четене и се изграждат навици за създаване на правилна четивна техника.

Започваме с първата сонорна звучна съгласна "М".  Учениците правят разлика между изговора на гласните и съгласния звук. Установяват, че съгласния звук се отбелязва със син цвят в звуковия модел на думата. Правят звуков анализ на думи, като изписват гласните звукове и отбелязват мястото на изучаваната съгласна със син цвят / НЕ ГО ПОДЦЕНЯВАЙТЕ И ГО УПРАЖНЯВАЙТЕ РЕДОВНО ВКЪЩИ, ТОЙ ИМА ОТНОШЕНИЕ КЪМ ПРАВОПИСА!/. Четат сричките, но не последователно, а разбъркано. Търсят сричка и след като я чуят, преписват и записват под диктовка думи и срички.

Насоки за домашни упражнения:1.

1. По четене текстовете в началото са кратки и лесно се запомнят наизуст, за да избегнем зубренето, което е мнимо знание, трябва да сме сигурни, че детето наистина разбира онова, което чете.

- Следете дали показва точната дума, която произнася.

- Карайте го да чете думите разбъркано, като му ги показвате вие.

- Карайте го да сричкува по-дългите думи. За да изградим правилна техника и детето наистина да може да чете гладко и вярно в края на първи клас, то трябва да се научи да сричкува. В началото делете вие думите на срички с дъгички под думите, а след това го карайте то да открива само сричките и да ги дели. Тези упражнения са тромави и трудни, но е изключително належащо да се правят редовно, за да има добър резултат. Когато вече сте сигурни, че вашето дете чете осъзнато, е време да спрете и да минете към формиране на чететивни навици и изглаждане на четенето. Тук лекарството е само едно - четене, четене, четене - наум и наглас.

2. Писането във втория етап от ограмотяването е не само краснопис, а включва овладяване на елементарни правописни правила - начало и край на изречение, препинателни знаци /.!?/, видове изречения според начина на изказване,озвучаване и потъмняване на съгласни в края и средата на думата, проверка на гласен звук, правопис на йо и ьо, правопис на я и ю, дж, дз и т.н. 

С цел постигане на по-добри и бързи резултати, аз ще въведа отделна тетрадка за диктовки, която трябва да се носи всеки ден. Диктовките, които ще правим е необходимо да се преписват вкъщи, сгрешените думи да се диктуват от родителя, а не да бъдат преписвани. Диктовка на тези думи трябва да се прави не само в деня, когато е допусната грешката, а ежедневно, докато не се убедите, че детето вече е запомнило правилното изписване и правилото. Следете и за красивото и подредено водене на тетрадката!!!

АКО СЕ ПРИДЪРЖАТЕ КЪМ ТЕЗИ МОИ НАПЪТСТВИЯ СЪМ СИГУРНА, ЧЕ ЩЕ УСПЕЕМ ДА ПОСТИГНЕМ ОТЛИЧНИ РЕЗУЛТАТИ.

Назад

Търсене

Дъга - сайт на І-б клас© 2008 All rights reserved.