Информация за резултатите от обучението на първокласниците след приключване на раздел "Гласни звукове"

02.11.2008 16:24

  Тази  седмица приключихме втория раздел от Буквара - "Гласни звукове и техните букви" В продължение на няколко седмици учениците изучаваха гласните звукове в нашия език и техните писмени знаци - буквите. Ограмотяването започва с гласните звукове, тъй като те са основния градивен елемент на думата. Те са сричкообразуващи и могат сами да бъдат сричка, за разлика от съгласните.

  След обобщителния урок, направих кратко устно и писмено/диктовки/ изпитване. Голяма част от учениците показаха много добро и отлично усвояване на материала. Диференцират гласния звук в думата и определят вярно неговото място, познават и четат правилно буквите, пишат ги вярно, както самостоятелно, така и в звукосъчетания. За моя радост това е по-голямата част от класа -14 деца, което е повече от половината и статистически представлява 70% .

  За съжаление в останалите 30% процента или 6 деца срещат сериозни затруднея, не само в диференцирането на звука, но бъркат понятия звук, сричка, дума, което говори за сериозни пропуски в предучилищното образование. Това естествено рефлектира върху усвояването на писмените знаци. Тези деца бъркат буквите и прилежащите им звукове, не се справят и с диктовките. Поради това ще се наложи допълнителна работа с тях, както от моя страна - в училище, така и в къщи - от страна на родителите. Необходимо е час по-скоро тези дефицити да бъдат наваксани, за да не се трупат повече с преминаване към следващитеи етапи в ограмотяването. Почти немислимо е да се мисли за следващи етапи, ако не се усвоят гласните звукове и техните букви, тъй като техниката на четене се гради именно с ориентация към гласния звук. Затова припомням някои упражнения, които ще ви бъдат от полза при подготовката вкъщи:

1. Съставяне на изречения и определяне броя на думите.

2. Съставяне на изречения от определен брой думи.

3. Делене на срички и съставяне на схеми.

4. Познаване на думата по определена схема.

5. Делене на сричките в думата на звукове. Оцветяване мястото на гласните звукове в червено.

6. Познаване на дума по определена схема. Нанасяне на буквата на гласния звук в съответното квадратче.

7. Разбъркано четене на гласните звукове. Четене на звукосъчетания.

8. Диктовка на гласни звукове. /Родителя произнася звука, а детето записва и двете букви - главна и малка/

9. Диктовка на звукосъчетания от два или повече гласни звука. /ау, оа, ео ..../ След като детето видимо се чувства по-сигурно, може да усложните упражнението, като предварително разясните, че първия звук е главен, а втория малък. Демонстрирате няколко пъти и диктувате, като следите за правилното изпълнетие на условието.

Когато детето започне да се справя с лекота с тези упражнения, може да твърдим, че е готово за следващия етап.

Назад

Търсене

Дъга - сайт на І-б клас© 2008 All rights reserved.