ДА РЕШАВАМЕ ЗАДАЧИ с Menapien ! - автор на програмата - Olivier Jacquemin (Белгия)

22.11.2009 08:20

Изберете -събиране или умножение, с кое число искате да се упражнявате, изберете времето в секунди за всяка задача и колко да се изчаква, преди да се появи следващата задача.
Щракнете върху бутона Старт и задачите ще се появяват една след друга.
Решете всичките 19 задачи, за да видите резултата си.
За да започнете отново, обновете страницата с F5.

Назад

Търсене

Дъга - сайт на І-б клас© 2008 All rights reserved.